TY là bộ phận dùng để điều chỉnh ngày giờ và thứ trong đồng hồ.Còn nút là bộ phận chụp ngoài để đồng hồ không bị nước vào và dùng để nắm và soay chỉnh các bộ phận ngày giờ bên trong đồng hồ.

KHI nút bị rời ra hoặc ty bị gảy thì không điều chỉnh ngày giờ cho đồng hồ được do đó bạn cần phải thay mới.ĐỂ thay nhừng bộ phận này bạn cần phải đem đồng hồ trực tiếp đến người thợ chuyên nghề mới làm được.VÌ đây là bộ phận để bị vào nước làm hư hỏng đồng hồ của bạn.

Ở đây chúng tôi có đầy đủ các loại ty,nút này để thay cho bạn.NGOÀI ra chúng tôi còn chuyên vể :

THAY PIN ĐỒNG HỒ LẤY NGAY.

THAY PIN ĐỒNG HỒ KHÔNG VÀO NƯỚC 

THAY PIN ĐỒNG HỒ BẢO HÀNH 6 THÁNG;

THAY DÂY ĐỒNG HỒ DA VÀ KIM LOẠI.

THAY KÍNH ĐỒNG HỒ SAPPHIA CÁC LOẠI.

KHI quí khách có nhu cầu hày đem đồng hồ trực tiếp đến cửa hàng để chúng tôi phục vụ bạn.