SỬA ĐỒNG HỒ

CHúng tôi CHUYÊN sửa đồng hồ .THAY PIN. .THAY KÍNH ,THAY DÂY DÁNH BÓNG LAU DẦU ĐỒNG HỒ CÁC LOẠI.