SỬA ĐỒNG HỒ

Sửa Đồng Hồ Hồ Thanh phong CHUYÊN sửa chữa và ,bảo dưỡng đồng hồ .THAY PIN. .THAY KÍNH ,THAY DÂY DÁNH BÓNG LAU DẦU ĐỒNG HỒ CÁC LOẠI. chờ 15 phút sau Lấy ngay