sửa đông hồ đeo tay - cộng đồng văn minh – bền vững – đẳng cấp

sửa đồng hồ đeo tay là nghề phục vụ cộng đồng.Để sửa những chiêc đồng hồ đẳng cấp thòi trang người thợ cần phải cẩn thận và nhiều năm kinh nghiệm mới làm được.

SẢN PHẨM