Các kiểu dây được lựa chọn cẩn thận sẻ giúp bạn thay đổi vẻ bề ngoài của chiếc đồng hồ ,giúp bạn tao nên một phong cách riêng của bạn,tuỳ thuộc vào sự lựa chọn mà mình yêu thích.

 

 

Dây đeo là một phần thiết yếu của chiếc đông hồ,Nó làm nên sự thay đổi lớn cho kiểu dáng bên ngoài của chiếc đồng hồ.Góp phần không nhỏ cho việc hoàng thiện trang phục bên ngoài của bạn,bạn cỏ thể cảm nhận sự khacr biệt khi bạn đeo đông hồ trên tay.đây đòng hồ có thể dể dàgf thay đổi.Với sự lựa chon cẩn thận về các kiểu dây cho phép bạn có thể thay đổi diện mạo của chiếc đồng hồ tuỳ thuộc vào sở thích của bạn.trong bộ sưu tập dây  bạn sẻ dể dang tao cho mình mộ chiếc đồng hồ  mới mổi ngày ,mổi tuần hay bất cứ dịp nào theo cách thay đổi kiểu dây của bạn.