sửa đông hồ đeo tay - cộng đồng văn minh – bền vững – đẳng cấp

sửa đồng hồ đeo tay là một nghề phục vụ cho đa số cộng đồng hiện nay.Để sửa những chiêc đồng hồ đẳng cấp thiết kế sang trọng,thòi trang đòi hỏi người thợ phải có tính kiên nhẫn cẩn thận và nhiều năm kinh nghiệm mới làm được.

SẢN PHẨM