ĐỒNG HỒ MOVADO

ĐỒNG HỒ MOVADO DÂY DA NỮ KÍNH SAPPHIA ,MẶT TRẮNG DÂY ĐỎ BIỂU TƯỢNG MẶT TRỜI VỚI CHẤT LIỆU BẰNG HỢP KIM KHÔNG RỈ BỀN BỈ VỚI THỜI GIAN.